Πληροφορική
Ο Πολυχώρος εκπαίδευσης «ΚΕΧΑΓΙΑΣ» προσφέρει εκπαίδευση Πληροφορικής σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου καθώς και σε φοιτητές – ενήλικες σύμφωνα με τις ανάγκες της σχολής τους ή την εργασία τους. Με τη χρήση πρωτοποριακών προγραμμάτων σπουδών, έμπειρων εκπαιδευτών και του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού εξασφαλίζει στους σπουδαστές του τη μεγιστοποίηση των ατομικών τους ικανοτήτων καθώς και την 100% επιτυχία στις εξετάσεις UNICERT και ECDL με σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικού.

Το «ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κε.Δι.Βι.Μ 1» (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επίπεδο 1) προσφέρει Προγράμματα Σπουδών στους τομείς της Πληροφορικής απόλυτα προσαρμοσμένα στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Τα τμήματά μας είναι αυστηρά ολιγομελή και λειτουργούν σε πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή βάρδια. Μπορείτε να περιηγηθείτε στα διάφορα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Κέντρο μας ανάλογα με τις ανάγκες σας και το διαθέσιμο χρόνο σας.

TOP