Πρόγραμμα Σπουδών για ενήλικες - φοιτητές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΕΝΟΤΗΤΕΣΩΡΕΣ
COREWindows , Word, Excel, Internet 7 & MS Outlook, PowerPoint, Access72
PROGRESSWord, Excel, Internet34
SPEED UP CORE
ταχύρρυθμα
Windows, Word, Excel, Internet & MS Outlook Express, PowerPoint, Access
36
SPEED UP PROGRESS
ταχύρρυθμα
Word, Excel, Internet18
EXPERTWord, Excel, PowerPoint, Access48
ΒΙΝΤΕΟΛΥΣΕΙΣWindows, Word, Excel, Internet & MS Outlook Express, PowerPoint, AccessΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ

CORE
Πρόκειται για το Πρόγραμμα που καλύπτει την ύλη για την επιτυχή εξέταση όλων των ενοτήτων (Windows, Word, Excel, Internet & MS Outlook, PowerPoint και Access) προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν μία από τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις (UNICERT ή ECDL). Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους, μη εξοικειωμένους με τους υπολογιστές, οι οποίοι διδάσκονται αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τις εξετάσεις τους. Στο τέλος κάθε ενότητας, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη μορφή των εξετάσεων μέσω των ειδικών τεστ (Test4U) ώστε να είναι έτοιμοι και σίγουροι για την επιτυχία!


PROGRESS
Πρόκειται για το Πρόγραμμα που καλύπτει την ύλη για την επιτυχή εξέταση των τριών ενοτήτων (Word, Excel, Internet) οι οποίες είναι αυτές που ζητούνται στους περισσότερους διαγωνισμούς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ αλλά και στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα προκειμένου οι υποψήφιοι να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε αυτές τις ενότητες. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους, μη εξοικειωμένους με τους υπολογιστές, οι οποίοι διδάσκονται αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τις εξετάσεις. Στο τέλος κάθε ενότητας, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη μορφή των εξετάσεων μέσω των ειδικών τεστ (Test4U) ώστε να είναι έτοιμοι και σίγουροι για την επιτυχία!


SPEED UP CORE ταχύρρυθμα
Το Speed Up Core είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους εξοικειωμένους στη χρήση του υπολογιστή ώστε με λίγες ώρες ανά ενότητα και με απεριόριστα τεστ να είναι σε θέση με τον πλέον οικονομικό τρόπο να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες και μία από τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις. (Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint, Access)


SPEED UP PROGRESS ταχύρρυθμα
Το Speed Up Progress είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους εξοικειωμένους στη χρήση του υπολογιστή ώστε με λίγες ώρες ανά ενότητα και με απεριόριστα τεστ να είναι σε θέση με τον πλέον οικονομικό τρόπο να αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες και μία από τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις για τις αντίστοιχες ενότητες που ζητούν στους διαγωνισμούς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ αλλά και στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα (Word, Excel, Internet).


EXPERT
Πρόκειται για Πρόγραμμα που απευθύνεται στους κατόχους του Προγράμματος Core ή Speed Up Core αφού πρόκειται για πιστοποίηση για προχωρημένους χρήστες. Αποτελείται από τις ενότητες: Word, Excel, PowerPoint, Access. Οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου πτυχίου είναι υψηλές και για αυτό υπάρχουν τα αντίστοιχα τεστ προσομοίωσης (Test 4U) τα οποία κάνουν οι υποψήφιοι στο τέλος κάθε ενότητας ώστε να είναι άριστα προετοιμασμένοι για τις εξετάσεις.


ΒΙΝΤΕΟΛΥΣΕΙΣ
Πρόκειται για ένα πολύ ευέλικτο πρόγραμμα εξάσκησης πάνω στις γνώσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη χρήση των αυτοματοποιημένων βιντεολύσεων και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν κάποιες ελάχιστες γνώσεις πάνω στους υπολογιστές και δεν έχουν τόσο διαθέσιμο χρόνο για να ενταχθούν σε κάποιο τμήμα. Η εξεταστέα ύλη καλύπτεται αποτελεσματικά με τη μέθοδο των προεγκατεστημένων ερωτήσεων – σεναρίων και των αντίστοιχων απαντήσεων υπό τη μορφή βίντεο, ενώ επιπροσθέτως επεξηγούνται αποτελεσματικά όλες οι τυχόν απορίες που μπορεί να προκύψουν.
TOP