Μέσα διδασκαλίας

Ο Πολυχώρος Εκπαίδευσης “ΚΕΧΑΓΙΑΣ” βρίσκεται σε ένα νέο υπερσύγχρονο κτίριο σε ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης με ηρεμία και πράσινο! Εσωτερικά οι αίθουσες είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να ηρεμούν τους μαθητές και να δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες μάθησης για μικρούς και μεγάλους.

Σε εμάς εφαρμόζονται πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας. Κάθε τάξη είναι εξοπλισμένη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα projector όπου το μάθημα γίνεται με διάδραση. Παλιά θέματα εξετάσεων, παρουσιάσεις σε προγράμματα και ασκήσεις εμπέδωσης γίνονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αξιοποιώντας το εργαστήριο Πληροφορικής καθώς και όλα τα διαθέσιμα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας του εκπαιδευτικού μας πολυχώρου.
TOP