ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΛΥΚΕΙΟ

Το φροντιστήριο μας διαθέτει καλαίσθητες βιβλιοδετημένες εκδόσεις σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά και στα σημαντικότερα μαθήματα της Α' και Β' Λυκείου με θεωρία, μεθοδολογία, λυμένα παραδείγματα και αρκετές ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για τη σωστή εμπέδωση της διδακτέας ύλης.

TOP