χαρούμενες διακοπές
Το πρόγραμμα:˝Χαρούμενες Διακοπές!˝ απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό ή και στο Γυμνάσιο και αποτελεί μία πάρα πολύ δημιουργική επιλογή αξιοποίησης της καλοκαιρινής περιόδου με πολλά εκπαιδευτικά και όχι μόνο οφέλη.
Συγκεκριμένα πρόκειται για μία περίοδο από 2 (το ελάχιστο) έως 6 (το μέγιστο) εβδομάδες η οποία μπορεί να επιλεγεί από τους γονείς (ανάλογα με τον προγραμματισμό των καλοκαιρινών διακοπών) ανάμεσα στις ακόλουθες διαθέσιμες ημερομηνίες: 18/6/18 - 13/7/18 και 20/8/18 - 31/8/18.
Μπορούν να επιλεγούν 2 ή και περισσότερες από τις 6 διαθέσιμες εβδομάδες ή ακόμα και ολόκληρη την περίοδο των 6 εβδομάδων!
Κατά τη διάρκεια των τρίωρων πρωινών μαθημάτων προσφέρουμε:
• Κάλυψη κενών που προϋπάρχουν από προηγούμενες τάξεις, ακόμη κι Αγγλικών!
• Άριστη προετοιμασία στα μαθήματα και την ύλη της επόμενης σχολικής χρονιάς!
• Ασκήσεις με βιβλία και φύλλα εργασίας που παρέχονται δωρεάν!
• Δυνατότητα ολοκλήρωσης μίας ολόκληρης τάξης Αγγλικών (προαιρετικά)!
• Δημιουργική απασχόληση με καλλιτεχνικές δραστηριότητες!
• Μαθήματα που οδηγούν σε πιστοποίηση πληροφορικής (προαιρετικά)!
• Ευχάριστος ελεύθερος χρόνος διαλείμματος στον μοναδικό μας κήπο με αρκετές δημιουργικές δραστηριότητες!
Το πρόγραμμά μας είναι κατάλληλο για:
• Mαθητές Δημοτικού (εξάσκηση με τη σχολική ύλη της επόμενης τάξης)
• Mαθητές Αγγλικών (κάλυψη κενών ή και ολοκλήρωση μαθημάτων επόμενης τάξης)
• Mαθητές Α’ - Β’ Γυμνασίου (γνωριμία με νέα μαθήματα π.χ. Φυσική - Χημεία και ύλη επόμενης τάξης).
• Mαθητές Γ’ Γυμνασίου (προετοιμασία για Α’ Λυκείου Ενιαίου ή ΕΠΑ.Λ).

Περίοδος έγκαιρων εγγραφών: έως 31 Μαΐου.
TOP