Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ.Λ.

Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα3 ώρες
Νεοελληνική Λογοτεχνία1 ώρα
Μαθηματικά (Άλγεβρα & Γεωμετρία)4 ώρες (3+1)
Φυσική2 ώρες
Χημεία2 ώρες
Μαθήματα ειδικότητας ανά τομέα5 ώρες
Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος2 ώρες (Σάββατο)
Σύνολο ωρών19 ώρες

Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα2 ώρες
Νεοελληνική Λογοτεχνία1 ώρα
Μαθηματικά (Άλγεβρα & Γεωμετρία)3 ώρες (2+1)
Φυσική2 ώρες
Χημεία1 ώρα
Μαθήματα ειδικότητας ανά τομέα5 ώρες
Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος2 ώρες (Σάββατο)
Σύνολο ωρών16 ώρες

Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά5 ώρες
Έκθεση3 ώρες
Ειδικότητα 13 ώρες
Ειδικότητα 23 ώρες
Φύλλο Εργασίας1 ώρα
Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος2 ώρες (Σάββατο)
Σύνολο ωρών17 ώρες

TOP