Διαγωνίσματα Προσομοίωσης:

Από τέλος Σεπτέμβρη και καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς όλοι οι μαθητές μας που φοιτούν στο Λύκειο αξιολογούνται σε εβδομαδιαία βάση και σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν στο φροντιστήριο. Ενδεικτικά παρατίθεται το πρόγραμμα των των 2 πρώτων κύκλων διαγωνισμάτων για τη σαιζόν 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α’ - B’- Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (2018)

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΘΕΤΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΘΕΩΡΗΤΙΚΗΕΠΑΛB’ ΘETIKHΑ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερομηνία
ΓΕΝΑΡΗΣ13/1ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΟΘΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ-
20/1ΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΡΧΑΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΛΓΕΒΡΑΕΚΘΕΣΗ
27/1ΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΛΑΤΙΝΙΚΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ.ΑΛΓΕΒΡΑ
ΦΛΕΒΑΡΗΣ3/2ΧΗΜΕΙΑΑΕΠΠΙΣΤΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗ
10/2ΒΙΟΛΟΓΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗΑΡΧΑΙΑ
17/2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΟΘΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΕΝ.
ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ
-24/2ΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΡΧΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1
ΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ
ΜΑΡΤΗΣ3/3ΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΛΑΤΙΝΙΚΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑ
10/3ΧΗΜΕΙΑΑΕΠΠ
ΙΣΤΟΡΙΑΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ.ΦΥΣΙΚΗ
17/3ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΟΘΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΡΧΑΙΑ
24/3ΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΡΧΑΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ΦΥΣΙΚΗΧΗΜΕΙΑ
31/3ΦΥΣΙΚΗΒΙΟΛΟΓΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2ΓΕΝ. ΧΗΜΕΙΑ-

• Διάρκεια διαγωνισμάτων: 2-3 ώρες
• Ώρα προσέλευσης: 10:00
• Η παρουσία στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική.
• Διαγώνισμα που χάνεται, γράφεται στο σπίτι σαν εργασία χωρίς να βαθμολογείται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α’ - B’- Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (2017)

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΘΕΤΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΘΕΩΡΗΤΙΚΗΕΠΑΛB’ ΘETIKHΑ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ημερομηνία
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ30/9ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΟΘΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ-
ΟΚΤΩΒΡΗΣ7/10ΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΡΧΑΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΛΓΕΒΡΑΕΚΘΕΣΗ
14/10ΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΛΑΤΙΝΙΚΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ.ΑΛΓΕΒΡΑ
21/10ΧΗΜΕΙΑΑΕΠΠΙΣΤΟΡΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΥΣΙΚΗ
ΝΟΕΜΒΡΗΣ4/11ΒΙΟΛΟΓΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ.ΑΡΧΑΙΑ
11/11ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΑΟΘ
ΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΧΗΜΕΙΑΧΗΜΕΙΑ
18/11ΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΡΧΑΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ
-25/11ΦΥΣΙΚΗΕΚΘΕΣΗΛΑΤΙΝΙΚΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2ΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ2/12ΧΗΜΕΙΑΑΕΠΠΙΣΤΟΡΙΑΕΚΘΕΣΗΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΦΥΣΙΚΗ
9/12ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΟΘ
ΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΡΧΑΙΑ
16/12ΕΚΘΕΣΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΡΧΑΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΧΗΜΕΙΑ
23/12ΦΥΣΙΚΗΒΙΟΛΟΓΙΑΒΙΟΛΟΓΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2ΧΗΜΕΙΑ-

• Διάρκεια διαγωνισμάτων: 2-3 ώρες
• Ώρα προσέλευσης: 10:00
• Η παρουσία στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική.
• Διαγώνισμα που χάνεται, γράφεται στο σπίτι σαν εργασία χωρίς να βαθμολογείται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΓ' ΛΥΚΕΙΟΥ
4/10ΕΚΘΕΣΗ
11/10ΑΡΧΑΙΑ
18/10ΙΣΤΟΡΙΑ
25/10ΛΑΤΙΝΙΚΑ*
1/11ΒΙΟΛΟΓΙΑ*
8/11ΕΚΘΕΣΗ
15/11ΑΡΧΑΙΑ
22/11ΙΣΤΟΡΙΑ
29/11ΛΑΤΙΝΙΚΑ*
6/12ΒΙΟΛΟΓΙΑ*

• Ώρα έναρξης - λήξης: 18.50-19:50.
• Διάρκεια φύλλων εργασίας: 1 (μία) ώρα.
• Το φύλλο εργασίας γράφεται αυστηρά στην προκαθορισμένη ημερομηνία.
* Όπου αστερίσκος, οι μαθητές επιλέγουν σε ποιο από τα δυο μαθήματα θα γράψουν φύλλο
εργασίας (ή και στα δύο, αν τα έχουν επιλέξει).
TOP