ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Βιβλιοτετράδια εργασίας με φύλλα εργασίας διαβαθμισμένης δυσκολίας σε κάθε διδακτική ενότητα και στα σημαντικότερα μαθήματα και για τις έξι τάξεις του Δημοτικού.
 
Αναλυτικά: 
 
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Γλώσσα, Μαθηματικά.
Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Γλώσσα, Μαθηματικά.
Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία.
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία.
Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική.
ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσική.
TOP