Πρόγραμμα σπουδών δημοτικού

Στο Κέντρο μελέτης μας οι μαθητές του Δημοτικού μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

ΤΑΞΗΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓλώσσα, Μαθηματικά--
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓλώσσα, Μαθηματικά--
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Θρησκευτικά, Μελέτη--
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Θρησκευτικά, Μελέτη-Έκθεση – Έκφραση
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Φυσική, Αγωγή του ΠολίτηΓλώσσα, ΜαθηματικάΈκθεση – Έκφραση
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Θρησκευτικά, Γεωγραφία, Φυσική, Κοινωνική & Πολιτική ΑγωγήΓλώσσα, ΜαθηματικάΈκθεση – Έκφραση

*Ειδικά για τους μαθητές της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού που δυσκολεύονται στην έκφραση ή θέλουν να βελτιώσουν το γραπτό τους λόγο μπορούν να επιλέξουν το Ειδικό Πρόγραμμα

«Έκθεση – Έκφραση» που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο, (1,5h)

εκτός επίσημων αργιών. Στόχος μας είναι ο μαθητής να αποκτήσει από πολύ νωρίς την ικανότητα να γράφει εκθέσεις με σωστή δομή και έκφραση.

TOP