Δημιουργική απασχόληση
Ο Πολυχώρος Εκπαίδευσης «ΚΕΧΑΓΙΑΣ», με γνώμονα πάντα την ποιοτική παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, εφήβων και παιδιών, με τη διοργάνωση σεμιναρίων μέσω των οποίων οι επιμορφούμενοι θα καλύψουν την ανάγκη για έκφραση και δημιουργικότητα.

> ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

TOP