Φροντιστήριο - Πρόγραμμα σπουδών - Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Αρχαία6 ώρες
Λατινικά4 ώρες
Ιστορία4 ώρες
Έκθεση4 ώρες
Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος2 ώρες (Σάββατο)
Σύνολο ωρών20 ώρες

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Για Θετικές Επιστήμες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Φυσική6 ώρες
Χημεία4 ώρες
Μαθηματικά6 ώρες
Έκθεση4 ώρες
Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος2 ώρες (Σάββατο)
Σύνολο ωρών22 ώρες

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Για επιστήμες Υγείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Φυσική6 ώρες
Χημεία4 ώρες
Βιολογία4 ώρες
Έκθεση4 ώρες
Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος2 ώρες (Σάββατο)
Σύνολο ωρών20 ώρες

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας
και Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά6 ώρες
Α.Ο.Θ.4 ώρες
Α.Ε.Π.Π.4 ώρες
Έκθεση4 ώρες
Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος2 ώρες (Σάββατο)
Σύνολο ωρών20 ώρες

TOP