ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Βιβλιοτετράδια εργασίας με φύλλα εργασίας διαβαθμισμένης δυσκολίας σε κάθε διδακτική ενότητα και στα σημαντικότερα μαθήματα και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

Αναλυτικά:

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: • Αρχαία • Έκθεση • Οδύσσεια • Λογοτεχνία • Ιστορία • Μαθηματικά • Φυσική • Βιολογία • Γεωγραφία.
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: • Αρχαία • Έκθεση • Ιλιάδα • Λογοτεχνία • Ιστορία • Μαθηματικά • Φυσική • Χημεία • Γεωγραφία.
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: • Αρχαία • Έκθεση • Ελένη • Λογοτεχνία • Ιστορία • Μαθηματικά • Φυσική • Χημεία.
TOP