Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Στο Κέντρο μελέτης μας οι μαθητές του Γυμνασίου μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

ΤΑΞΗΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥOΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΑρχαία,Bιολογία, Γλώσσα, Κείμενα, Μαθηματικά Οδύσσεια, ΦυσικήΑρχαία, Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥOΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΑρχαία, Βιολογία, Γλώσσα, Ιλιάδα, Κείμενα, Μαθηματικά, Φυσική, ΧημείαΑρχαία, Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥOΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑΑρχαία, Βιολογία, Γλώσσα, Ελένη, Κείμενα, Μαθηματικά, Φυσική, ΧημείαΑρχαία, Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική

TOP