Γαλλικά για Ενήλικες


Παρεχόμενα Προγράμματα
Διάρκεια σε Μήνες
Τμήματα Πτυχίων για Αρχάριους Ενήλικες (Adultes Niveau Débutant)
Débutant / Delf / Sorbonne (B1)12-15 μήνες
Delf / Sorbonne (B1)/ Delf / Sorbonne (B2)6 -8 μήνες
Τμήματα Πτυχίων για Προχωρημένους Ενήλικες (Adultes Niveau Avancé)
Delf / Sorbonne (B2) / Dalf / Sorbonne (C1)9-12 μήνες
Dalf (C1) /Dalf (C2)9-12 μήνες
Μαθήματα Γαλλικών για Σχόλες ΤΕΙ, ΑΕΙ

Débutant / Delf / Sorbonne (B1)
 
Κύκλος μαθημάτων που στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων της γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, άνεση στην επικοινωνία και απόκτηση πτυχίου Β1 Επιπέδου, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ ως πιστοποίηση μέτριας γνώσης της γλώσσας.
 
Delf / Sorbonne (B1) / Delf / Sorbonne (B2)
 
Πρόγραμμα σπουδών που διευρύνονται οι γνώσεις της γλώσσας, βελτιώνεται το μαθησιακό επίπεδο και καλλιεργείται η πολύ καλή χρήση λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικού. Τα μαθήματα στοχεύουν στην απόκτηση του πτυχίου Β2, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ ως πιστοποίηση καλής γνώσης. Ο κάτοχος του Β2 θεωρείται ανεξάρτητος χρήστης της γλώσσας.
 
Delf / Sorbonne (B2) / Dalf / Sorbonne (C1)
 
Κύκλος μαθημάτων όπου καλλιεργείται ο αυθορμητισμός και η άνεση στην επικοινωνία. Αναπτύσσεται ο άριστος χειρισμός ενός πλούσιου λεξιλογίου και η απόλυτα σωστή έκφραση στις διάφορες μορφές λόγου.
Ο μαθητής εκπαιδεύεται στη σαφή και χωρίς δισταγμό διατύπωση που αποδεικνύει ένα υψηλό επίπεδο γνώσης.
Το Dalf C1 απαλλάσσει τους μη Γαλλόφωνους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες από οποιαδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά στις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.
Το Dalf C1 αναγνωρίζεται ως πολύ καλή γνώση για τον ΑΣΕΠ και ο κάτοχος του ως έμπειρος αυτόνομος χρήστης της γλώσσας.
 
Dalf (C1) / Dalf (C2)
 
Σε αυτό το επίπεδο ο εκπαιδευόμενος θεωρείται άριστος γνώστης χειρισμού της γλώσσας. Εκτιμάται ως το επίπεδο της ακρίβειας και της ευκρίνειας. Ενισχύεται η άνεση και η ανάπτυξη του λόγου μέσα από κείμενα του τομέα επιλογής του μαθητή:
α) Λογοτεχνία – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
β) Θετικές Επιστήμες
Ο κάτοχος του Dalf C2 έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει επάρκεια διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το Dalf C2 αναγνωρίζεται ως άριστη γνώση για τον ΑΣΕΠ και είναι ισχυρό εφόδιο για διεθνής επιχειρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές.

 

 
Μαθήματα Γαλλικών για Σχόλες ΤΕΙ, ΑΕΙ
 
Εξειδικευμένοι κύκλοι βοηθητικών μαθημάτων για το μάθημα της ξένης γλώσσας σε φοιτητές σχολών ΑΕΙ / ΑΤΕΙ κατά τις εξεταστικές περιόδους.
Ταχύρρυθμα προγράμματα σπουδών και απόκτησης πτυχίων για προετοιμασία σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια και προετοιμασία φοιτητών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.
 
TOP