Πρόγραμμα Σπουδών Β΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Αρχαία6 ώρες
Βασικές
Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική &
Κοινωνική επιστήμη)
2 ώρες
Λατινικά (Προετοιμασία για Γ΄ Λυκείου)1 ώρα

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Έκθεση2 ώρες
Άλγεβρα3 ώρες
Γεωμετρία1 ώρα
Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος2 ώρες (Σάββατο)
Σύνολο ωρών17 ώρες

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Φυσική6 ώρες
Μαθηματικά4 ώρες
Χημεία (Προετοιμασία
για Γ΄ Λυκείου)
2 ώρες

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Έκθεση2 ώρες
Άλγεβρα3 ώρες
Γεωμετρία1 ώρες
Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος2 ώρες (Σάββατο)
Σύνολο ωρών19 ώρες

TOP