Πρόγραμμα Σπουδών Α΄ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΩΡΕΣ
Αρχαία3 ώρες
Έκθεση3 ώρες
Άλγεβρα4 ώρες
Γεωμετρία2 ώρες
Φυσική4 ώρες
Χημεία2 ώρες
Διαγώνισμα/Ενότητα μαθήματος2 ώρες (Σάββατο)
Σύνολο ωρών20 ώρες

TOP